Από τις εκδόσεις Mystis το φωτογράφο Hansueli Trachsel και τις εκδόσεις Switzerland Hansueli

Ο Νίκος είναι η βασική ιδέα γύρω από την οποία αναπτύσσεται αυτό το φωτογραφικό λεύκωμα. Δίπλα σε λήψεις της υποβλητικής ομορφιάς φύσης, με παρθένες ακτές και άγονα βουνά, παρατίθενται επίσης εικόνες από το μάζεμα της ελιάς και την παραγωγή λαδιού, από το κυνήγι, τη μελισσοκομία και τη συλλογή θαλασσινού αλατιού, καθώς και ενός φούρνου παξιμαδιών, ενός αποστακτηρίου ρακής και ενός εργαστηρίου λύρας. Εικόνες νοσταλγίας στα μάτια των τουριστών, στιγμές καθημερινότητας και συχνά μόχθου για τους ντόπιους.

Similar Posts