Δαμιανάκης Γεώργιος

Ο Δαμιανάκης Γεώργιος γεννήθηκε στο Πετροκεφάλι το 1950.
Καλοκαίρι του 1968, πέρασε στην Σχολή Ηλεκτρονικών, την οποία εγκατέλειψε για οικονομικούς λόγους. Την επόμενη χρονιά επέτυχε, στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου.
Από δώδεκα ετών μέχρι και το πτυχίο του, εργαζόταν με ημερομίσθιο σε διάφορες δουλειές, τα καλοκαίρια και τις διακοπές.
Στρατεύτηκε για πέντε έτη και υπηρέτησε με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού.
Με την εκπαιδευτικό σύζυγό του διορίστηκαν δάσκαλοι σε χωριά της Εύβοιας, από όπου μετατέθηκαν στην περιοχή της Μεσαράς.
Μετά από ευδόκιμη υπηρεσία τριάντα έξι χρόνων συνταξιοδοτήθηκε, χωρίς να επικαλεστεί την αναπηρία του από ατύχημα.
Συνεχίζει να αγωνίζεται για την ευτυχία και ευημερία τόσο της οικογένειάς του, όσο και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και για την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου του.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος