1. Εκπαίδευση - Γλώσσα - Γλωσσολογία
  2. Λεξικά
  3. Ελληνικής Γλώσσας
  4. Επιστροφή

Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Συγγραφέας: Γεώργιος Μπαμπινιώτης

 

Εκδότης: Κέντρο Λεξικολογίας

 

Τιμή: 34,00 € 30,60 €

:
  • Google+
  • PrintFriendly
Χρονολογία έκδοσης: 2013
Τύπος: Μαλακό
Σελίδες: 1440
Διαστάσεις: 21x14cm

ISBN

  •  978-960-9582-04-9

Περιγραφή

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν στα δύο σεμινάρια που οργάνωσε το Κέντρο Λεξικολογίας και τα Αρσάκεια Σχολεία για τη διδασκαλία της γλώσσας με τη χρήση λεξικού στην τάξη την άνοιξη του 2006 με εισηγητή τον Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη έδειξε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το γλωσσικό μάθημα θεωρεί ότι το καταλληλότερο λεξικό για το σχολείο πρέπει να έχει μικρές διαστάσεις, ώστε να μεταφέρεται εύκολα από τους μαθητές και τους διδάσκοντες.

Για τον λόγο αυτό, το Κέντρο Λεξικολογίας προχώρησε το 2006 στην έκδοση ενός νέου λεξικού, του Μικρού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ενός λεξικού μικρού σχήματος που επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του στους χώρους δουλειάς (σχολείο, γραφείο, σπίτι, ταξίδι, εναλλασσόμενους χώρους εργασίας κ.τ.ό.).

Το Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,
στη Β' ανανεωμένη έκδοσή του (2009):

με περισσότερες από 60.000 σημασίες καλύπτει πλήρως το φάσμα των σημασιών κάθε σύγχρονης ελληνικής λέξης
περιέχει Πίνακες Κλίσεως και αναλυτικό Πίνακα Ανωμάλων Ρημάτων
περιλαμβάνει ειδικό ορθογραφικό πίνακα με τις λέξεις που παρουσιάζουν ορθογραφικές δυσκολίες
περιλαμβάνει πίνακες και ενότητες με χρήσιμες γλωσσικές πληροφορίες (για το τελικό -ν, τις λέξεις που γράφονται με κεφαλαίο κ.ά.)
παρέχει πληροφορίες που αφορούν σε λέξεις-σημασίες από τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο ή που έχουν ευρύτερη χρήση στην επικοινωνία μας ή και δυσκολίες στη χρήση τους.
Το Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, στη Β' έκδοσή του (2009), αποτελεί ένα εύχρηστο και καλαίσθητο λεξικό, στο οποίο η τυπογραφική φροντίδα -ευανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεία, ανάδειξη χρήσιμων πληροφοριών και λειτουργική χρήση του χρώματος- συναντά τη λεξικογραφική ποιότητα, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό το πληρέστερο, ανώτερο αισθητικά και μεγαλύτερο σε ποσότητα πληροφοριών μικρό λεξικό της γλώσσας μας.