Αποφοίτησε από τη σχολή Περιβάλλοντος, τμήμα Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας και παρακολούθησε σχετικά προγράμματα κατάρτισης. Ερευνά από το 2006 το αρχαιοτοπίο στη Κρήτη και την εξέλιξή του και πως το γεωπεριβάλλον-το τοπίο, το νερό, το κλίμα- επηρέασαν την εξέλιξη του πολιτισμού στην Κρήτη. Επίσης, ερευνά τις κατοχικές γερμανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τις γερμανικές-ιταλικές οχυρώσεις της Κρήτης και του Ιονίου. Εξειδικεύεται στα γερμανικά οχυρωματικά έργα της Κρήτης που έγιναν στο τέλος του Β΄Παγκοσμίου πολέμου, όταν οι Γερμανοί ανέμεναν την απόβαση των συμμάχων από την Αφρική.

Συμμετείχε

  1. Σε ερευνητικά προγράμματα ανθρωπολογικά, παλαιολιθικά, αρχαιολογικά ,ιστορικά, και του παλαιοκλίματος στην Κρήτη.
  2. Σε επιστημονικά συνέδρια, μελέτες και συμπόσια.
  3. Έχει δημοσιεύσει άρθρα: σε επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες με θέματα επιστημονικά, κοινωνικά, ιστορικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά.

Κατέχει τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα λογισμικά Τηλεπισκόπησης GIS, GPS, φωτογραμμετρίας, cad, γεωδαισίας, διαχείρισης πυρκαγιών, lidar, βάσεις δεδομένων, γεωστατιστικών και γεωχωρικών δεδομένων.

Το πόνημα αυτό αφιερώνεται στα αδέλφια μου, στην μνήμη των γονέων μου Μανώλη και Ειρήνης και στους φίλους.

Ευχαριστώ την φιλόλογο Ιωάννα-Ειρήνη Σφακιανάκη για την επιμέλεια του κειμένου

και τον εκπαιδευτικό Γιώργο Αργύρη για την αγγλική μετάφρασή του.

Similar Posts