Ιωάννης Παπαδόπουλος Σχεδιαστής Βιβλίων - Σελιδοποίηση

Ορθογραφική και Τυπογραφική Επιμέλεια

Σχεδιασμός Βιβλίου

  • Σελιδοποίηση
  • Σχεδιασμός Αυθεντικού Εξώφυλλου

Δείγματα Εργασίας: facebook.com/Σχεδιασμός Βιβλίων

Επικοινωνία: Μέσω εκδόσεων Mystis (2810 226 518)

Πώς Κοστολογείται μια Εικονογράφηση Εξωφύλλου;


 Ποιοι και πόσοι είναι οι παράγοντες που αποτελούν τα κριτήρια κοστολόγησης για ένα εξώφυλλο βιβλίου.
  • Πρώτο και κυριότερο ο χρόνος. Στο παραπάνω παράδειγμα, η αριστερή εικόνα, χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο από τη δεξιά εικόνα για την ολοκλήρωσή της. Ως συνήθως… …περισσότερη εργασία, περισσότερος κόπος… …περισσότερες απολαβές.
  • Δεύτερον, η τεχνική. Στο παραπάνω παράδειγμα, για την αριστερή εικόνα έχει χρησιμοποιηθεί μια απλή τεχνική εικονογράφησης, χωρίς σκιαγράφηση, απλές γραμμές, απλά συμπαγή χρώματα, ενώ η δεξιά εικόνα κινείται στο αντίθετο φάσμα τεχνικής. Αυτό μας παραπέμπει και στο θέμα του απαιτούμενου χρόνου, αλλά και στο βαθμό δυσκολίας που πλέον έχει ανέβει σημαντικά σε σχέση με την αριστερή εικόνα. Οπότε αποτελεί άλλον ένα παράγοντα κοστολόγησης.
  • Τρίτον, είναι το θέμα. Όσο και να μην μας αρέσει, το εξώφυλλο «πουλάει» το βιβλίο. Οπότε όταν ο σχεδιαστής/εικονογράφος, επιλέξει την κατάλληλη εικόνα που όχι μόνο αντιπροσωπεύει αλλά λειτουργεί και σαν διαφήμιση για το «προϊόν», τότε αυτό αποτελεί ένα ακόμη παράγοντα που συμπληρώνει «πόντους» στο κόστος του σχεδίου.
  • Τέταρτον, να μη ξεχνάμε ποτέ την πείρα και ταλέντο του κάθε σχεδιαστή. Ένας ώριμος εικονογράφος, θα παραδώσει το εξώφυλλο που χρειάζεται το κάθε βιβλίο για να ικανοποιήσει όχι μόνο το συγγραφέα, αλλά και το αναγνωστικό κοινό, για το οποίο γίνεται εξ αρχής ο σχεδιασμός του. Όχι για το συγγραφέα, όχι για τον εκδότη, όχι για τον ίδιο, αλλά για τον αναγνώστη. Η ιδέα -και εκτέλεση- λοιπόν του εξωφύλλου, αποτελεί άλλο ένα παράγοντα προς την κοστολόγηση αυτού.

Η τιμή ενός εξώφυλλου βιβλίου δεν μπορεί έτσι απλά να καθοριστεί όπως τα φασόλια στο super market (ένα κιλό κάνει «τόσο»… δυο κιλά… «τόσο» επί δύο). Είναι δημιουργική εργασία και ακολουθεί άλλους κανόνες κοστολόγησης. Για κάθε βιβλίο λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε τι θέλει ο συγγραφές, τι θέλει ο εκδότης και τι θέλει ο αναγνώστης. Και όλα αυτά -μαζί με όλα τα παραπάνω- συντελούν στη τελική τιμή.

Τέλος, υπάρχει πάντα ο παράγοντας «Χ», ο οποίος μπορεί να είναι οτιδήποτε επιπρόσθετο που θα κοστίσει χρόνο στον σχεδιαστή, ή θα αυξήσει τη δυσκολία του έργου.