Ο Michele Buonsanti και η Alberta Galla εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη πριν από αρκετά χρόνια. Το κοινό τους ενδιαφέρον για την ιστορική επιτόπια έρευνα τους ενέπνευσε να συνθέσουν αυτόν τον εύχρηστο «ιστορικό οδηγό», για τους επισκέπτες που θα ήθελαν να ανακαλύψουν με την ησυχία τους τα μέρη εκείνα της νήσου Κρήτης, γνωστά και άγνωστα, τα οποία προσφέρουν τόσα ενθύμια της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας.

Similar Posts