Ο Ιούλιος Γλαμπεδάκης είναι επαγγελματίας δύτης με εξειδίκευση στην επιστημονική κατάδυση και την υποβρύχια φωτογραφία. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες προγράμματα που ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνουν στήσιμο και παρακολούθηση πειραμάτων, συλλογή δειγμάτων βιολογικής, χημικής, γεωλογικής και αρχαιολογικής αξίας, εκτιμήσεις οικολογικού ενδιαφέροντος, φωτογραφίσεις και κινηματογραφίσεις. Η ευρεία εμπειρία του σε διαφορετικού αντικειμένου εργασίες του έχει προσδώσει μια σφαιρική άποψη και την ικανότητα να μεταφέρει τεχνογνωσία από τομέα σε τομέα κάνοντας την εκάστοτε δουλειά απλούστερη, συντομότερη, ασφαλέστερη και χωρίς προβλήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους επιστήμονες στις εργασίες πεδίου που περιλαμβάνουν την εκτίμηση των ειδών και του πληθυσμού των σπόγγων σε διαφορετικές περιοχές και οικοτόπους (ΕΕ2), την συλλογή ατόμων και την καλλιέργεια των καταλληλότερων ειδών σε πειραματική μονάδα σε συνθήκες ανοικτής θάλασσας (ΕΕ3).

Similar Posts