Ο καθηγητής Ν.Ι.Ξηροτύρης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944. Το 1969 αποφοίτησε με άριστα από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του ιδίου Πανεπιστημίου το 1971. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Γερμανία, ακολουθώντας το πάθος του για την Ανθρωπολογία.

Μετά από μακρά επιτυχή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, επέστρεψε στη Ελλάδα το 1986, ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμ. Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εν συνεχεία ως Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμια Θράκης, όπου ίδρυσε το Εργ. Ανθρωπολογίας το 1992, του οποίου διετέλεσε Διευθυντής μέχρι την αφυπηρέτησή του.


Με το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης, ολιστικής Ανθρωπολογίας στον χώρο των Βαλκανίων και στην οικοδόμηση δικτύων διευρωπαϊκών συνεργασιών στη διδασκαλία και την έρευνα

Similar Posts