Ο Γιώργος Κ. Δαλιδάκης, μετά από μακροχρόνια καριέρα στη χρηματοοικονομική διαχείριση, έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στην ιστορία της Κρήτης και ιδιαίτερα των Σφακίων, όπου βρίσκεται η πατρική του καταγωγή – έχει συγγένεια με την οικογένεια Γιαλεδάκη από το Ασκύφου.

Είναι συχνός επισκέπτης της Κρήτης και των Σφακίων για περισσότερα από 10 χρόνια και ερευνά το οικογενειακό του υπόβαθρο και την ιστορία των Σφακίων εκείνη την περίοδο.

Ο Γιώργος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου “Αναζητώντας τις εκατό εκκλησίες της Χώρας Σφακίων”, που βασίζεται στην έρευνα της τοπικής παράδοσης ότι το χωριό κάποτε είχε εκατό εκκλησίες. Ο Γιώργος έχει επίσης δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο μια σειρά από άρθρα σχετικά με τα Σφακιά, τα οποία είναι προσβάσιμα στο www.dalidakis.com.

Similar Posts