Οι επισκέπτες/πελάτες της ιστοσελίδας www.mystis.gr και e-mystis.gr αναγνωρίζουν και συμφωνούν με τους κάτωθι όρους:

1. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς και εμπορικούς σκοπούς. Κάθε πληροφορία προστατεύεται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος. Κάθε δικαίωμα επί παντός είδους περιεχομένου της ιστοσελίδας ανήκει στη mystis.gr και e-mystis.gr. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, τροποποίηση, παρουσίαση, διανομή, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω της τεχνολογίας ‘framing’, δημοσίευση, πώληση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή της.

2. Η mystis.gr και e-mystis.gr επιμελείται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της και εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών της. Η mystis.gr και e-mystis.gr διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέπει και να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, γραφικών, κειμένων, υπερσυνδέσμων και αναφορών σε άλλους δικτυακούς τόπους) καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

3. Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών, ορισμένοι υπερσύνδεσμοι ή αναφερόμενοι δικτυακοί τόποι στην παρούσα ιστοσελίδα μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, οι οποίοι αναγνωρίζονται από το όνομα του τομέα τους. Η mystis.gr και e-mystis.gr δεν έχει εξετάσει το περιεχόμενο τους και για αυτό το λόγο δεν εγγυάται την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

4. Οι όροι χρήσης και φερεγγυότητας των όρων και προϋποθέσεων της mystis.gr και e-mystis.gr διέπονται και διασφαλίζονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε ένσταση προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους ή την παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

5. Προσωπικά Δεδομένα: Η ιστοσελίδα της εταιρείας Mystis είναι ένα μέσο επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους δέκτες, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες/πελάτες μπορούν να επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα και να ενημερώνονται για τις εκδόσεις καθώς και για σημαντικές ανακοινώσεις της mystis.gr και e-mystis.gr χωρίς να παρέχουν οι ίδιοι οποιαδήποτε πληροφορία.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια κάποιας συναλλαγής χρειαστεί να γίνει καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, τότε θα ισχύουν τα ακόλουθα:

  • α) Η mystis.gr και e-mystis.gr δεσμεύεται να τηρεί τις πληροφορίες που της παρέχονται ως εμπιστευτικές και ασφαλείς εξασφαλίζοντας έτσι το ιδιωτικό απόρρητο. Εάν χρειαστεί η συγκέντρωση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, από την περιήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα, θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως προκειμένου να λάβουμε τη συγκατάθεση σας.
  • β) Η mystis.gr και e-mystis.gr διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών της, με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ενημέρωσης, καθώς και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την αξιολόγηση της διαδικτυακής αγοραστικής συμπεριφοράς, τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια για τα στοιχεία που κατέχει.
  • γ) H mystis.gr και e-mystis.gr σεβόμενη το δικαίωμα πρόσβασης των πελατών της στις προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνει και διατηρεί για εκείνους μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, είναι σε θέση εάν της ζητηθεί και στο βαθμό που ο Νόμος το επιτρέπει, να τις ανακοινώσει. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες.


Το προσωπικό της εταιρείας Mystis έχει ενημερωθεί σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια της πληροφορίας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρεί ένα άριστο επίπεδο ασφαλείας. Ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.